Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VIERDE DEEL: DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE - Artikel 202 (oud artikel 186 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VIERDE DEEL: DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE - Artikel 202 (oud artikel 186 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VIERDE DEEL: DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE - Artikel 202 (oud artikel 186 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0138 - 0138


Artikel 202

(oud artikel 186 VEG)

Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, zal het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de lidstaten en van werknemers uit de lidstaten binnen de landen en gebieden vallen onder volgens artikel 203 vastgestelde instrumenten.

--------------------------------------------------