Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - ZESDE DEEL: INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN - TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - Hoofdstuk 1: De instellingen - Eerste afdeling: Het Europees Parlement - Artikel 229 (oud artikel 196 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - ZESDE DEEL: INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN - TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - Hoofdstuk 1: De instellingen - Eerste afdeling: Het Europees Parlement - Artikel 229 (oud artikel 196 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - ZESDE DEEL: INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN - TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - Hoofdstuk 1: De instellingen - Eerste afdeling: Het Europees Parlement - Artikel 229 (oud artikel 196 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0151 - 0151


Artikel 229

(oud artikel 196 VEG)

Het Europees Parlement houdt jaarlijks een zitting. Het komt van rechtswege op de tweede dinsdag van maart bijeen.

Het Europees Parlement kan in buitengewone vergaderperiode bijeenkomen op verzoek van de meerderheid van de leden waaruit het bestaat, van de Raad of van de Commissie.

--------------------------------------------------