Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Protocol (nr. 32) betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Protocol (nr. 32) betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Protocol (nr. 32) betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0318 - 0318


PROTOCOL (Nr. 32)

BETREFFENDE DE VERWERVING VAN ONROERENDE GOEDEREN IN DENEMARKEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

GELEID DOOR DE WENS bepaalde bijzondere problemen te regelen die betrekking hebben op Denemarken,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT de volgende bepalingen, welke aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden gehecht:

Niettegenstaande de bepalingen van de Verdragen mag Denemarken zijn huidige wetgeving inzake de verwerving van tweede woningen handhaven.

--------------------------------------------------