Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#VIJFDE DEEL - EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL VI - BETREKKINGEN VAN DE UNIE MET INTERNATIONALE ORGANISATIES, MET DERDE LANDEN EN DELEGATIES VAN DE UNIE#Artikel 221

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#VIJFDE DEEL - EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL VI - BETREKKINGEN VAN DE UNIE MET INTERNATIONALE ORGANISATIES, MET DERDE LANDEN EN DELEGATIES VAN DE UNIE#Artikel 221

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (GECONSOLIDEERDE VERSIE)

VIJFDE DEEL

EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE

TITEL VI

BETREKKINGEN VAN DE UNIE MET INTERNATIONALE ORGANISATIES, MET DERDE LANDEN EN DELEGATIES VAN DE UNIE

Artikel 221

1. De Unie wordt in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigd door de delegaties van Unie.

2. De delegaties van de Unie staan onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Zij handelen in nauwe samenspraak met de diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten.