Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZESDE DEEL - INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN#TITEL I - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Vierde afdeling - Het Hof van Justitie van de Europese Unie#Artikel 278#(oud artikel 242 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZESDE DEEL - INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN#TITEL I - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Vierde afdeling - Het Hof van Justitie van de Europese Unie#Artikel 278#(oud artikel 242 VEG)

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (GECONSOLIDEERDE VERSIE)

ZESDE DEEL

INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN

TITEL I

BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 1

DE INSTELLINGEN

VIJFDE AFDELING

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 278

(oud artikel 242 VEG)

Een bij het Hof van Justitie van de Europese Unie ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Het Hof kan echter, indien het van oordeel is dat de omstandigheden zulks vereisen, opschorting van de uitvoering van de bestreden handeling gelasten.