Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZESDE DEEL - INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN#TITEL II - FINANCIËLE BEPALINGEN#Hoofdstuk 3 - De jaarlijkse begroting van de Unie#Artikel 313#(oud artikel 272, lid 1, VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZESDE DEEL - INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN#TITEL II - FINANCIËLE BEPALINGEN#Hoofdstuk 3 - De jaarlijkse begroting van de Unie#Artikel 313#(oud artikel 272, lid 1, VEG)

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (GECONSOLIDEERDE VERSIE)

ZESDE DEEL

INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN

TITEL II

FINANCIËLE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 3

DE JAARLIJKSE BEGROTING VAN DE UNIE

Artikel 313

(oud artikel 272, lid 1, VEG)

Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op 31 december.