Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#VERKLARINGEN gehecht aan de slotakte van de intergouvernementele conferentie die het verdrag van Lissabon heeft aangenomen - ondertekend op 13 december 2007#A. - VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN#20. - Verklaring ad artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#VERKLARINGEN gehecht aan de slotakte van de intergouvernementele conferentie die het verdrag van Lissabon heeft aangenomen - ondertekend op 13 december 2007#A. - VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN#20. - Verklaring ad artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERKLARINGEN

GEHECHT AAN DE SLOTAKTE VAN DE INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE DIE HET VERDRAG VAN LISSABON HEEFT AANGENOMEN

ondertekend op 13 december 2007

A. VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN

20. Verklaring ad artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

De Conferentie verklaart dat in alle gevallen waarin op grond van artikel 16 voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens moeten worden vastgesteld die rechtstreekse gevolgen voor de nationale veiligheid zouden kunnen hebben, daarmee naar behoren rekening moet worden gehouden. Zij memoreert dat de geldende wetgeving (zie met name Richtlijn 95/46/EG) ter zake specifieke afwijkingen bevat.