Home

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie#TITEL III - GELIJKHEID#Artikel 24 De rechten van het kind

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie#TITEL III - GELIJKHEID#Artikel 24 De rechten van het kind

7.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/398


Artikel 24

De rechten van het kind

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht.

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële overweging.

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.