Home

Besluit nr. 1/2010 van het Gemengd Comité douanesamenwerking van 24 juni 2010 overeenkomstig artikel 21 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken betreffende de wederzijdse erkenning van AEO-programma’s in de Europese Unie en in Japan (2010/637/EU)

Besluit nr. 1/2010 van het Gemengd Comité douanesamenwerking van 24 juni 2010 overeenkomstig artikel 21 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken betreffende de wederzijdse erkenning van AEO-programma’s in de Europese Unie en in Japan (2010/637/EU)

HET GEMENGD COMITE DOUANESAMENWERKING (hierna „het Gemengd Comité” genoemd),

Gezien de op 30 januari 2008 ondertekende Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (hierna „de overeenkomst” genoemd), en met name artikel 21;

Overwegende dat bij een gemeenschappelijke evaluatie is gebleken dat AEO-programma’s in de Europese Unie (hierna „de EU” genoemd) en in Japan initiatieven zijn op het gebied van veiligheid en het naleven van de regelgeving en dat de normen om aan die programma’s te mogen deelnemen vergelijkbaar zijn en tot gelijkwaardige resultaten leiden;

Overwegende dat de programma’s beantwoorden aan de internationaal erkende veiligheidsnormen van het SAFE Framework of Standards van de Werelddouaneorganisatie (hierna het „SAFE Framework” genoemd);

Zich bewust van de bijzondere aard van de wetgeving en het beheer van elk programma;

Overwegende dat de EU en Japan volgens de overeenkomst op douanegebied meer moeten samenwerken ter vergemakkelijking van het handelsverkeer en dat de douaneveiligheid en de vergemakkelijking van de internationale toeleveringsketen aanzienlijk verbeterd kunnen worden door de wederzijdse erkenning van hun AEO-programma’s, en

Overwegende dat de EU en Japan door de wederzijdse erkenning voordelen kunnen verschaffen aan bedrijven die in de veiligheid van de toeleveringsketen hebben geïnvesteerd en die volgens hun AEO-programma’s gecertificeerd zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Gedaan te Brussel, 24 juni 2010.

Voor het Gemengd Comité douanesamenwerking EU-Japan

Directeur-generaal Belastingen en douane-unie van de Europese Commissie

Walter Deffaa

Directeur-generaal Douane- en tariefbureau van het ministerie van Financiën, Japan

Toshiyuki Ohto