Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 80/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 80/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad(1) is ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad(2), die is ingetrokken bij de in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad(3). Bijgevolg moet de verwijzing naar Verordening (EEG) nr. 1836/93 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 2. De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 196/2006 van de Commissie(4) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 3. Richtlijn 75/716/EEG van de Raad(5) is ingetrokken bij Richtlijn 93/12/EEG van de Raad(6); beide richtlijnen zijn in de EER-overeenkomst opgenomen en bijgevolg moet de verwijzing naar Richtlijn 75/716/EEG uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 4. De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 78/319/EEG van de Raad(7) is ingetrokken bij Richtlijn 91/689/EEG van de Raad(8), die is ingetrokken bij de in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad(9). Bijgevolg moet de verwijzing naar Richtlijn 78/319/EEG uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 5. Richtlijn 80/778/EEG van de Raad(10) is ingetrokken bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad(11); beide richtlijnen zijn in de EER-overeenkomst opgenomen en bijgevolg moet de verwijzing naar Richtlijn 80/778/EEG uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 6. De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 84/631/EEG van de Raad(12) is ingetrokken bij Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad(13), die is ingetrokken bij de in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad(14). Bijgevolg moet de verwijzing naar Richtlijn 84/631/EEG uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 7. Richtlijn 85/210/EEG van de Raad(15) is ingetrokken bij Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad(16); beide richtlijnen zijn in de EER-overeenkomst opgenomen en bijgevolg moet de verwijzing naar Richtlijn 85/210/EEG uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 8. Richtlijn 85/339/EEG van de Raad(17) is ingetrokken bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad(18); beide richtlijnen zijn in de EER-overeenkomst opgenomen en bijgevolg moet de verwijzing naar Richtlijn 85/339/EEG uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 9. De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 92/72/EEG van de Raad(19) is ingetrokken bij Richtlijn 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad(20), die is ingetrokken bij de in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad(21). Bijgevolg moet de verwijzing naar Richtlijn 92/72/EEG uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 10. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 91/448/EEG van de Commissie(22) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 11. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 91/596/EEG van de Raad(23) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 12. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 92/146/EEG van de Commissie(24) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 13. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 94/10/EG van de Commissie(25) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 14. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 96/302/EG van de Commissie(26) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 15. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 96/511/EG van de Commissie(27) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 16. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 1999/177/EG van de Commissie(28) is op 9 februari 2009 vervallen en bijgevolg moet de verwijzing ernaar uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 17. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 1999/314/EG van de Commissie(29) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 18. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2000/45/EG van de Commissie(30) is op 30 november 2008 vervallen en bijgevolg moet de verwijzing ernaar uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 19. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2000/479/EG van de Commissie(31) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 20. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2001/689/EG van de Commissie(32) is op 28 februari 2009 vervallen en bijgevolg moet de verwijzing ernaar uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 21. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2002/529/EG van de Commissie(33) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 22. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2002/605/EG van de Commissie(34) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 23. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2003/121/EG van de Commissie(35) is op 31 maart 2008 vervallen en bijgevolg moet de verwijzing ernaar uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 24. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2004/669/EG van de Commissie(36) is op 31 mei 2008 vervallen en bijgevolg moet de verwijzing ernaar uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 25. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2005/174/EG van de Commissie(37) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 26. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2006/402/EG van de Commissie(38) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 27. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2006/534/EG van de Commissie(39) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 28. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2007/205/EG van de Commissie(40) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 29. De in de EER-overeenkomst opgenomen Beschikking 2007/531/EG van de Commissie(41) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 30. De in de EER-overeenkomst opgenomen Besluit 2010/693/EU van de Commissie(42) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 31. De in de EER-overeenkomst opgenomen Aanbeveling 2001/680/EG van de Commissie(43) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 32. De in de EER-overeenkomst opgenomen Aanbeveling 2003/532/EG van de Commissie(44) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 33. De in de EER-overeenkomst opgenomen Resolutie van de Raad van 15 juli 1980 inzake grensoverschrijdende luchtverontreiniging door zwaveldioxide en zwevende deeltjes(45) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 34. De in de EER-overeenkomst opgenomen Resolutie (89/C 273/01) van de Raad(46) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 35. De in de EER-overeenkomst opgenomen Resolutie (90/C 122/02) van de Raad(47) is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 36. De in de EER-overeenkomst opgenomen Mededeling van de Commissie (SEC(89) 934 def.) van de Commissie is achterhaald en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

 37. De bijlagen II en XX bij de EER-overeenkomst dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XVII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt de tekst van punt 1 (Richtlijn 75/716/EEG van de Raad), punt 3 (Richtlijn 85/210/EEG van de Raad), punt 4 (Richtlijn 85/339/EEG van de Raad, punt 7c (Beschikking 1999/177/EG van de Commissie), punt 9a (Beschikking 2007/205/EG van de Commissie) en punt 9aa (Besluit 2010/693/EU van de Commissie) geschrapt.

Artikel 2

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt de tekst van punt 1d (Beschikking 96/511/EG van de Commissie), punt 1e (Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad), punt 1eac (Verordening (EG) nr. 196/2006 van de Commissie), punt 1fa (Beschikking 2000/479/EG van de Commissie), punt 2aa (Beschikking 94/10/EG van de Commissie), punt 2af (Beschikking 2006/402/EG van de Commissie), punt 2b (Beschikking 2000/45/EG van de Commissie), punt 2c (Beschikking 2001/689/EG van de Commissie), punt 2l (Beschikking 2003/121/EG van de Commissie), punt 2n (Beschikking 2004/669/EG van de Commissie), punt 7 (Richtlijn 80/778/EEG van de Raad), punt 21a (Richtlijn 92/72/EEG van de Raad), punt 21abb (Beschikking 2002/529/EG van de Commissie), punt 21abc (Beschikking 2006/534/EG van de Commissie), punt 21abd (Beschikking 2007/531/EG van de Commissie), punt 23aa (Beschikking 2002/605/EG van de Commissie), punt 23c (Beschikking 1999/314/EG van de Commissie), punt 24a (Beschikking 91/448/EEG van de Commissie), punt 24c (Beschikking 2005/174/EG van de Commissie), punt 25a (Beschikking 91/596/EEG van de Raad), punt 25b (Beschikking 92/146/EEG van de Commissie), punt 29 (Richtlijn 78/319/EEG van de Raad), punt 31 (Richtlijn 84/631/EEG van de Raad), punt 32ab (Beschikking 96/302/EG van de Commissie), punt 35 (Resolutie van de Raad van 15 juli 1980), punt 36 (Resolutie (89/C 273/01) van de Raad), punt 37 (Resolutie (90/C 122/02) van de Raad), punt 38 (Mededeling van de Commissie (SEC(89) 934 def.)), punt 40 (Aanbeveling 2001/680/EG van de Commissie) en punt 42 (Aanbeveling 2003/532/EG van de Commissie) geschrapt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(************************************************).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.