Home

63/492/EEG: Beschikking van de Commissie van 31 juli 1963 betreffende de verzoeken van de Bondsrepubliek Duitsland om op grond van artikel 115, alinea 1, van het Verdrag bepaalde produkten die van oorsprong zijn uit derde landen en in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

63/492/EEG: Beschikking van de Commissie van 31 juli 1963 betreffende de verzoeken van de Bondsrepubliek Duitsland om op grond van artikel 115, alinea 1, van het Verdrag bepaalde produkten die van oorsprong zijn uit derde landen en in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie