Home

65/67/EEG: Beschikking van de Raad van 2 februari 1965 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd haar rechten voor levende runderen, huisdieren, andere, die per stuk niet meer wegen dan 340 kilogram, van post Nr. ex 01.02 A II, ten opzichte van derde landen te schorsen

65/67/EEG: Beschikking van de Raad van 2 februari 1965 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd haar rechten voor levende runderen, huisdieren, andere, die per stuk niet meer wegen dan 340 kilogram, van post Nr. ex 01.02 A II, ten opzichte van derde landen te schorsen

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie