Home

Verordening N 11/65/Euratom van de Raad van 16 maart 1965 tot vaststelling van de regeling inzake de bezoldiging en de sociale zekerheid van de functionarissen, verbonden aan een inrichting van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van de Kernenergie, en tewerkgesteld in Nederland

Verordening N 11/65/Euratom van de Raad van 16 maart 1965 tot vaststelling van de regeling inzake de bezoldiging en de sociale zekerheid van de functionarissen, verbonden aan een inrichting van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van de Kernenergie, en tewerkgesteld in Nederland

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie