Home

66/168/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 maart 1966 betreffende het verzoek van de Franse Republiek om op grond van artikel 115, eerste alinea, van het Verdrag koffie, ongebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd, van post 09.01 A I a van het gemeenschappelijk douanetarief, die van oorsprong is uit andere landen dan de met de EEG geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar en landen en gebieden overzee en die in de Beneluxlanden in het vrije verkeer is gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten.

66/168/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 maart 1966 betreffende het verzoek van de Franse Republiek om op grond van artikel 115, eerste alinea, van het Verdrag koffie, ongebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd, van post 09.01 A I a van het gemeenschappelijk douanetarief, die van oorsprong is uit andere landen dan de met de EEG geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar en landen en gebieden overzee en die in de Beneluxlanden in het vrije verkeer is gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten.

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie