Home

66/187/EEG: Beschikking van de Commissie van 2 maart 1966 tot nieuwe wijziging van haar beschikking van 6 november 1964 houdende machtiging tot het leggen van compenserende heffingen op de invoer in de Franse Republiek van suikerwerk zonder cacao, geen likeur bevattende, uit de overige Lid-Staten

66/187/EEG: Beschikking van de Commissie van 2 maart 1966 tot nieuwe wijziging van haar beschikking van 6 november 1964 houdende machtiging tot het leggen van compenserende heffingen op de invoer in de Franse Republiek van suikerwerk zonder cacao, geen likeur bevattende, uit de overige Lid-Staten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie