Home

66/265/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 april 1966, betreffende het verzoek van de Italiaanse Republiek om op grond van artikel 115, eerste alinea, van het Verdrag koffie, ongebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd, van post 09.01 A I a van het gemeenschappelijk douanetarief, die van oorsprong is uit andere landen dan de geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar en de met de Europese Economische Gemeenschap geassocieerde landen en gebieden overzee en die in de Benelux-landen in het vrije verkeer is gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

66/265/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 april 1966, betreffende het verzoek van de Italiaanse Republiek om op grond van artikel 115, eerste alinea, van het Verdrag koffie, ongebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd, van post 09.01 A I a van het gemeenschappelijk douanetarief, die van oorsprong is uit andere landen dan de geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar en de met de Europese Economische Gemeenschap geassocieerde landen en gebieden overzee en die in de Benelux-landen in het vrije verkeer is gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie