Home

66/490/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 juli 1966 tot nieuwe wijziging van haar beschikking van 30 november 1964 houdende machtiging tot het leggen van compenserende heffingen op de invoer in de Franse Republiek van glucose (dextrose) uit bepaalde Lid-Staten

66/490/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 juli 1966 tot nieuwe wijziging van haar beschikking van 30 november 1964 houdende machtiging tot het leggen van compenserende heffingen op de invoer in de Franse Republiek van glucose (dextrose) uit bepaalde Lid-Staten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie