Home

68/46/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 1968 houdende verlenging van de beschikking van 14 april 1965 betreffende het verzoek van de Italiaanse Republiek om op grond van artikel 115, eerste alinea, van het Verdrag elektrische elementen en elektrische batterijen, van post 85.03 van het gemeenschappelijk douanetarief, die van oorsprong zijn uit Japan en in de andere Lid- Staten in het vrije verkeer zijn gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

68/46/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 1968 houdende verlenging van de beschikking van 14 april 1965 betreffende het verzoek van de Italiaanse Republiek om op grond van artikel 115, eerste alinea, van het Verdrag elektrische elementen en elektrische batterijen, van post 85.03 van het gemeenschappelijk douanetarief, die van oorsprong zijn uit Japan en in de andere Lid- Staten in het vrije verkeer zijn gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie