Home

69/395/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 oktober 1969 waarbij aan de Franse Republiek machtiging wordt verleend om, op grond van artikel 115, eerste alinea, van het Verdrag, plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd, andere, van post 69.07 B II, alsmede andere plavuizen en andere vloer- en wandtegels, andere, van andere keramische stoffen, van post 69.08 B II van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in Duitsland in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

69/395/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 oktober 1969 waarbij aan de Franse Republiek machtiging wordt verleend om, op grond van artikel 115, eerste alinea, van het Verdrag, plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd, andere, van post 69.07 B II, alsmede andere plavuizen en andere vloer- en wandtegels, andere, van andere keramische stoffen, van post 69.08 B II van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in Duitsland in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie