Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 441/69 van de Raad van 4 maart 1969, houdende aanvullende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij uitvoer van produkten die aan een stelsel van gemeenschappelijke prijzen zijn onderworpen en die als zodanig of in de vorm van bepaalde niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen worden uitgevoerd (PB nr. L 59 van 10.3.1969)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 441/69 van de Raad van 4 maart 1969, houdende aanvullende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij uitvoer van produkten die aan een stelsel van gemeenschappelijke prijzen zijn onderworpen en die als zodanig of in de vorm van bepaalde niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen worden uitgevoerd (PB nr. L 59 van 10.3.1969)

/* Tekst niet beschikbaar, wachten op laden.

Rectnotavail52 */