Home

Verordening (EEG) nr. 2262/69 van de Commissie van 13 november 1969 houdende aanvulling, voor wat betreft Roemenië, van Verordening (EEG) nr. 1054/68 houdende vaststelling van de lijst van instellingen belast met de afgifte van de certificaten welke bestemd zijn om bepaalde zuivelprodukten uit derde landen in te delen in bepaalde tariefposten

Verordening (EEG) nr. 2262/69 van de Commissie van 13 november 1969 houdende aanvulling, voor wat betreft Roemenië, van Verordening (EEG) nr. 1054/68 houdende vaststelling van de lijst van instellingen belast met de afgifte van de certificaten welke bestemd zijn om bepaalde zuivelprodukten uit derde landen in te delen in bepaalde tariefposten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie