Home

Verordening (EEG) nr. 2635/69 van de Commissie van 24 december 1969 houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de bij Verordening (EEG) nr. 2600/69 van de Raad voor peren vastgestelde aankoopprijs

Verordening (EEG) nr. 2635/69 van de Commissie van 24 december 1969 houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de bij Verordening (EEG) nr. 2600/69 van de Raad voor peren vastgestelde aankoopprijs

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie