Home

Verordening (EEG) nr. 2396/70 van de Commissie van 27 november 1970 met betrekking tot de constatering, dat gevolg gegeven kan worden aan de verzoeken die ter verkrijging van premies voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten werden ingediend

Verordening (EEG) nr. 2396/70 van de Commissie van 27 november 1970 met betrekking tot de constatering, dat gevolg gegeven kan worden aan de verzoeken die ter verkrijging van premies voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten werden ingediend

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie