Home

71/300/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 juli 1971 houdende regeling van het geschil tussen Frankrijk en België betreffende de vaststelling van het prijsniveau van het tarief voor het vervoer van goederen over de weg tussen de twee landen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1174/68 van de Raad van 30 juli 1968

71/300/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 juli 1971 houdende regeling van het geschil tussen Frankrijk en België betreffende de vaststelling van het prijsniveau van het tarief voor het vervoer van goederen over de weg tussen de twee landen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1174/68 van de Raad van 30 juli 1968

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie