Home

Verordening (EEG) nr. 2826/71 van de Raad van 20 december 1971 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor ruw zink van onderverdeling 79.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief (jaar 1972)

Verordening (EEG) nr. 2826/71 van de Raad van 20 december 1971 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor ruw zink van onderverdeling 79.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief (jaar 1972)

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie