Home

72/84/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 januari 1972 tot beperking van de gewichtsklassen van het communautaire indelingsschema van Verordening (EEG) nr. 2108/70 in bepaalde Lid-Staten

72/84/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 januari 1972 tot beperking van de gewichtsklassen van het communautaire indelingsschema van Verordening (EEG) nr. 2108/70 in bepaalde Lid-Staten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie