Home

72/409/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 november 1972 betreffende vergoeding van het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Groothertogdom Luxemburg van in 1971 uitbetaalde premies voor het slachten van koeien en voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten

72/409/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 november 1972 betreffende vergoeding van het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Groothertogdom Luxemburg van in 1971 uitbetaalde premies voor het slachten van koeien en voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie