Home

Verordening (EEG) nr. 548/72 van de Commissie van 16 maart 1972 houdende wijziging van de compenserende bedragen welke naar aanleiding van de tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de valuta's van de Lid-Staten werden vastgesteld in de landbouwsector

Verordening (EEG) nr. 548/72 van de Commissie van 16 maart 1972 houdende wijziging van de compenserende bedragen welke naar aanleiding van de tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de valuta's van de Lid-Staten werden vastgesteld in de landbouwsector

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie