Home

Verordening (EEG) nr. 2859/72 van de Raad van 28 december 1972 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van het communautaire tariefcontingent voor synthetische en kunstmatige stapelvezels, van post 56.04 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Malta

Verordening (EEG) nr. 2859/72 van de Raad van 28 december 1972 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van het communautaire tariefcontingent voor synthetische en kunstmatige stapelvezels, van post 56.04 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Malta

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie