Home

Beschikking van de Commissie van 24 januari 1973 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd motorrijwielen (waarvan het gewicht 170 kg niet overschrijdt) van post ex 87.09 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

Beschikking van de Commissie van 24 januari 1973 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd motorrijwielen (waarvan het gewicht 170 kg niet overschrijdt) van post ex 87.09 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie