Home

Besluit van het Europese Parlement van 9 mei 1973 nopens de kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1970, en nopens het verslag van de Controlecommissie

Besluit van het Europese Parlement van 9 mei 1973 nopens de kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1970, en nopens het verslag van de Controlecommissie

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie