Home

Verordening (EEG) nr. 144/73 van de Commissie van 22 januari 1973 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 142/69 tot vaststelling van enkele uitvoeringsbepalingen welke noodzakelijk zijn voor de toepassing van het quotasysteem in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 144/73 van de Commissie van 22 januari 1973 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 142/69 tot vaststelling van enkele uitvoeringsbepalingen welke noodzakelijk zijn voor de toepassing van het quotasysteem in de sector suiker

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie