Home

Verordening (EEG) nr. 375/73 van de Commissie van 31 januari 1973 tot vaststelling van de ingevolge het Toetredingsverdrag te treffen overgangsmaatregelen met betrekking tot de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1349/72 betreffende de produktie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee in Denemarken

Verordening (EEG) nr. 375/73 van de Commissie van 31 januari 1973 tot vaststelling van de ingevolge het Toetredingsverdrag te treffen overgangsmaatregelen met betrekking tot de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1349/72 betreffende de produktie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee in Denemarken

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie