Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 509/73 van de Raad van 22 februari 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 974/71 betreffende bepaalde conjunctuurpolitieke maatregelen welke naar aanleiding van de tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de valuta's van sommige Lid-Staten dienen te worden genomen in de landbouwsector (PB nr. L 50 van 23.2.1973)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 509/73 van de Raad van 22 februari 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 974/71 betreffende bepaalde conjunctuurpolitieke maatregelen welke naar aanleiding van de tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de valuta's van sommige Lid-Staten dienen te worden genomen in de landbouwsector (PB nr. L 50 van 23.2.1973)

/* Tekst niet beschikbaar, wachten op laden.

Rectnotavail52 */