Home

Verordening (EEG) nr. 3084/73 van de Commissie van 14 november 1973 houdende inzonderheid wijziging van Verordening (EEG) nr. 2500/73 voor het vooraf vaststellen van de restituties en de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 3084/73 van de Commissie van 14 november 1973 houdende inzonderheid wijziging van Verordening (EEG) nr. 2500/73 voor het vooraf vaststellen van de restituties en de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten in de sector melk en zuivelprodukten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie