Home

Verordening (EEG) nr. 3616/73 van de Commissie van 21 december 1973 houdende wijziging van de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE)

Verordening (EEG) nr. 3616/73 van de Commissie van 21 december 1973 houdende wijziging van de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE)

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie