Home

Beschikking van de Commissie van 23 november 1973 houdende toekenning van een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds uit hoofde van artikel 125 van het Verdrag ten gunste van de Bondsrepubliek Duitsland voor door de "Berufsgenossenschaften", de "Bundesknappschaft", de sociale verzekeringsinstellingen en de deelstaat Noordrijnland-Westfalen gemaakte herscholings- en verplaatsingskosten

Beschikking van de Commissie van 23 november 1973 houdende toekenning van een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds uit hoofde van artikel 125 van het Verdrag ten gunste van de Bondsrepubliek Duitsland voor door de "Berufsgenossenschaften", de "Bundesknappschaft", de sociale verzekeringsinstellingen en de deelstaat Noordrijnland-Westfalen gemaakte herscholings- en verplaatsingskosten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie