Home

74/392/EEG: Beschikking van de Commissie van 24 juli 1974 waarbij met name een datum wordt vastgesteld waarop ten aanzien van raszuivere fokrunderen de geldigheidsduur afloopt van de beschikking van de Commissie van 8 mei 1974 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd bepaalde vrijwaringsmaatregelen te treffen overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag

74/392/EEG: Beschikking van de Commissie van 24 juli 1974 waarbij met name een datum wordt vastgesteld waarop ten aanzien van raszuivere fokrunderen de geldigheidsduur afloopt van de beschikking van de Commissie van 8 mei 1974 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd bepaalde vrijwaringsmaatregelen te treffen overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie