Home

Verordening (EEG) nr. 1679/74 van de Commissie van 28 juni 1974 houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 719/74 tot vaststelling van de met ingang van 1 april 1974 in het Verenigd Koninkrijk geldende oriëntatieprijzen voor kalveren en volwassen runderen en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 920/74

Verordening (EEG) nr. 1679/74 van de Commissie van 28 juni 1974 houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 719/74 tot vaststelling van de met ingang van 1 april 1974 in het Verenigd Koninkrijk geldende oriëntatieprijzen voor kalveren en volwassen runderen en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 920/74

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie