Home

Verordening (EEG) nr. 3278/74 van de Raad van 19 december 1974 betreffende de toepassing van Besluit nr. 4/74 van het Gemengd Comité E.E.G. - Oostenrijk tot opschorting van de toepassing van artikel 23, lid 1, van Protocol nr. 3 inzake de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking

Verordening (EEG) nr. 3278/74 van de Raad van 19 december 1974 betreffende de toepassing van Besluit nr. 4/74 van het Gemengd Comité E.E.G. - Oostenrijk tot opschorting van de toepassing van artikel 23, lid 1, van Protocol nr. 3 inzake de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie