Home

Beschikking van de Commissie van 21 mei 1975 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd speelgoed van hout en andere (met uitzondering van motoren en bewegingsmechanismen voor speelgoed en modellen op schaal alsmede hun onderdelen) van post 97.03 A en ex B van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

Beschikking van de Commissie van 21 mei 1975 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd speelgoed van hout en andere (met uitzondering van motoren en bewegingsmechanismen voor speelgoed en modellen op schaal alsmede hun onderdelen) van post 97.03 A en ex B van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie