Home

Verordening (EEG) nr. 1930/75 van de Raad van 22 juli 1975 houdende bijzondere bepalingen voor het handelsverkeer in tomatenpuree tussen de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling en de nieuwe Lid-Staten

Verordening (EEG) nr. 1930/75 van de Raad van 22 juli 1975 houdende bijzondere bepalingen voor het handelsverkeer in tomatenpuree tussen de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling en de nieuwe Lid-Staten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie