Home

Verordening (EEG) nr. 2586/75 van de Commissie van 10 oktober 1975 houdende wijziging van verschillende verordeningen van de Commissie in de sector melk en zuivelprodukten, met name met betrekking tot de toepassing van monetaire compenserende bedragen voor tegen verlaagde prijs verkochte boter

Verordening (EEG) nr. 2586/75 van de Commissie van 10 oktober 1975 houdende wijziging van verschillende verordeningen van de Commissie in de sector melk en zuivelprodukten, met name met betrekking tot de toepassing van monetaire compenserende bedragen voor tegen verlaagde prijs verkochte boter

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie