Home

Rectificatie op beschikking van de Commissie van 22 december 1975 waarbij Ierland wordt gemachtigd vrijwaringsmaatregelen te nemen voor schoeisel met bovendeel van leder (post 64.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief), uit hoofde van artikel 135 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB nr. L 32 van 6.2.1976)

Rectificatie op beschikking van de Commissie van 22 december 1975 waarbij Ierland wordt gemachtigd vrijwaringsmaatregelen te nemen voor schoeisel met bovendeel van leder (post 64.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief), uit hoofde van artikel 135 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB nr. L 32 van 6.2.1976)

/* Tekst niet beschikbaar, wachten op laden.

Rectnotavail52 */