Home

Beschikking van de Commissie van 23 juni 1976 houdende verlenging van de geldigheidsduur van de beschikking van 13 maart 1975 tot vaststelling van een achteraf plaatsvindend toezicht op de invoer van schoeisel in de Gemeenschap

Beschikking van de Commissie van 23 juni 1976 houdende verlenging van de geldigheidsduur van de beschikking van 13 maart 1975 tot vaststelling van een achteraf plaatsvindend toezicht op de invoer van schoeisel in de Gemeenschap

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie