Home

Verordening (EEG) nr. 2385/76 van de Commissie van 30 september 1976 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 677/76 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling inzake de verplichte aankoop van magere-melkpoeder

Verordening (EEG) nr. 2385/76 van de Commissie van 30 september 1976 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 677/76 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling inzake de verplichte aankoop van magere-melkpoeder

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie