Home

Verordening (EEG) nr. 2983/76 van de Commissie van 7 december 1976 houdende wijziging van de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (Nimexe)

Verordening (EEG) nr. 2983/76 van de Commissie van 7 december 1976 houdende wijziging van de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (Nimexe)

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie