Home

Beschikking van de Commissie van 16 december 1976 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Verenigd Koninkrijk van een voorschot voor de gedurende het jaar 1974 gedane uitgaven voor de steun met betrekking tot de sociaal-economische voorlichting en de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn

Beschikking van de Commissie van 16 december 1976 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Verenigd Koninkrijk van een voorschot voor de gedurende het jaar 1974 gedane uitgaven voor de steun met betrekking tot de sociaal-economische voorlichting en de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie