Home

Verordening (EEG) nr. 2561/77 van de Raad van 21 november 1977 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor likeurwijnen, van onderverdeling ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Cyprus, in de handel gebracht onder de benaming "Cyprus Sherry", en betreffende de invoering van steunmaatregelen voor soortgelijke in de Gemeenschap voortgebrachte wijnbouwprodukten (1977)

Verordening (EEG) nr. 2561/77 van de Raad van 21 november 1977 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor likeurwijnen, van onderverdeling ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Cyprus, in de handel gebracht onder de benaming "Cyprus Sherry", en betreffende de invoering van steunmaatregelen voor soortgelijke in de Gemeenschap voortgebrachte wijnbouwprodukten (1977)

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie