Home

Verordening (EEG) nr. 2582/77 van de Raad van 21 november 1977 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor bepaalde soorten papier en karton van de onderverdelingen ex 48.01 C II en 48.01 F van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Portugal (1978)

Verordening (EEG) nr. 2582/77 van de Raad van 21 november 1977 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor bepaalde soorten papier en karton van de onderverdelingen ex 48.01 C II en 48.01 F van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Portugal (1978)

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie